Ресторант, Търговски комплекс Маркет център, гр.Пловдив.

Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ АД) продава Ресторант и Магазин в Търгомски комплекс Маркет център, ул.Капитан Райчо 48.

СОС 56784.523.955.1.49, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, ул. 'Капитан Райчо' 48, ет. 3, вид собств. Частна, тип За обществено хранене, бр. нива 1, площ по документ 212. кв. м, 10.924% ид.ч.=87.55кв.м.+съответните ид.ч. от правото на строеж,
Заповед за одобрение на КККР РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК

Цена за ресторанта - 155 000 Евро без ДДС

Посочената индикативна офертна цена е без ДДС.

Лице за контакт

Петя Чакалова

+359 2 9058 379 imoti@bacb.bg

Лице за контакт

Николай Найчов

+359 2 9058 225 imoti@bacb.bg