Търговски обект - кино, Благоевград, идеален център.

6 броя самостоятелни обекта като съвкупност:

04279.612.93.1.13 с площ от 922 кв.м., етаж -2;
04279.612.93.1.14 с площ от 922 кв.м., етаж -1;
04279.612.93.1.5 с площ от 700 кв.м., етаж 0;
04279.612.93.1.15 с площ от 964 кв.м., етаж 1;
04279.612.93.1.16 с площ от 709 кв.м., етаж 2 ;
04279.612.93.1.17 с площ от 123 кв.м., етаж 3.

Обща площ на самостоятелните обекти съгл. кад.карта - 4 340 кв.м. разположени на 6 нива.

Административен адрес: площад Георги Измирлиев- Македончето 9.

Съгласно Разрешение за строеж 95/25.04.2002г., изменено с Акт 21/22.04.2004г. издадени от Община Благоевград, е започнал процес по преустройство и реконструкция на Кинозала Илинден и обслужващи помещения към нея в Кинокомплекс Синемакс с обща РЗП 4470 кв.м. Първият етап е завършен в частта Интернет-Кафе-Клуб, удостоверено с Разрешение за ползване 47/22.11.2004г. изд.от РДНСК-Благоевград. Останалата част от обектите са на груб строеж.

Индикативна офертна цена: 2 550 000 Евро без ДДС.

Продажбата е необлагаема с ДДС.

Лице за контакт

Петя Чакалова

+359 2 9058 379 imoti@bacb.bg

Лице за контакт

Николай Найчов

+359 2 9058 225 imoti@bacb.bg