БАКБ публикува своя Доклад за устойчивост за периода 2021- 2022

Днес БАКБ публикува своя Доклад за устойчивост за периода 2021- 2022, който очертава нейната визия и стратегия за устойчивост, като същевременно предоставя прозрачен отчет за нейния напредък, постижения и предизвикателства.

Нашият подход за устойчивост
 

БАКБ се стреми да постигне синергия между нуждите на клиентите, отговорното отношение към природата и собствените си бизнес цели. Адаптирането към новия инвестиционен пейзаж, сформирал се през последните две години в следствие на Ковид епидемията и войната в Украйна, се превърна в приоритет за БАКБ, за да бъдат защитени и увеличени възможностите за нашите клиенти, като същевременно насочваме финансовите потоци към зеления преход, тъй като глобалните предизвикателства стават все по-интензивни. 

„Ролята, която банките имат в прехода към устойчива икономика е управлението на финансови потоци и по-конкретно насочването им към икономически дейности с положителни въздействия върху околната среда и обществото. За нас това е отговорност и означава, че имаме нужда от надграждане на знания и създаване на вътрешен капацитет по темите за устойчивостта“.
Илиан Георгиев,
Главен изпълнителен директор

За да се подготвим за този преход, през 2022 година Ръководството взе решение да засили фокуса върху дейностите, свързани с координацията и управлението на устойчивостта в Банката. За целта през 2022г. бе сформиран ESG екип от двама служители. Постигането на целите, свързани с устойчивото развитие и осигуряването на устойчиво финансиране, e комплексна отговорност на цялата банка и се асоциира с всяка една роля в нашата организация. Ето защо изграждането на компетентност в областта на ESG и насърчаването на устойчива култура е отговорност не само на екипа по ESG, но и приоритет, споделен с колегите от най-високото до най-ниското ниво.

За Доклада
 

БАКБ има силен ангажимент за поддържане на прозрачност по отношение на своите резултати в областта на устойчивостта. Започвайки от тази година, ние ежегодно ще публикуваме нашите доклади за устойчивост като средство за разпространение на информация до нашите заинтересовани страни. Освен това, ние се стремим да допринесем за напредъка на устойчивите практики в страната, като споделяме опит и подпомагаме заинтересованите страни, за да ги подкрепим в постигането на устойчив напредък.

Докладът е първият документ, който представя по прозрачен и пълен начин въздействието на Банката върху околната среда, социалната сфера и корпоративното управление. Докладът обхваща финансовите  2021 и 2022г. и има за цел да информира нашите заинтересовани страни, по-специално клиентите и партньорите на БАКБ, за това как Банката управлява темите, свързани с устойчивото развитие, и какви ангажименти е поела. Стратегията за устойчиво развитие, която БАКБ прие допринася за оптималното управление на икономическите, социалните, управленските и екологични въздействия.

За повече информация вижте тук