Информация във връзка с изискванията на чл. 335 от Наредба №8 на БНБ

„Българо-Американска Кредитна Банка” АД оповести информация във връзка с изискванията на чл. 335 от Наредба №8 на БНБ година на самостоятелна основа за 2012.

Подробна информация може да видите тук