Нова Тарифа на Банката

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да Ви информираме, че считано от 04.03.2014 г. БАКБ ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически и юридически лица.

Тарифа за таксите и комисионите на БАКБ АД, приложима за клиенти - физически лица

Тарифа за таксите и комисионите на БАКБ АД, приложима за клиенти - юридически лица и еднолични търговци

Поздрави,
БАКБ