Нова Тарифа на Банката

Уважаеми клиенти, 

Бихме желали да Ви информираме БАКБ ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите, както следва:

Поздрави, 
БАКБ