Oдитирани годишни финансови отчети

БАКБ публикува одитирани годишни финансови отчети на консолидирана и самостоятелна основа към 31.12.2011 г.

По одитирани данни към 31 декември 2011 г. БАКБ отчита резултати за дванадесетте месеца на 2011 г. както следва:
Нетна загуба на неконсолидирана основа в размер на 37,966 млн. лева;
Нетна загуба на консолидирана основа в размер на 38,238 млн. лева;

Подробната информация е достъпна на сайта на БАКБ