Станете клиент на БАКБ в избрани офиси на Булстрад

Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че с цел улесняване на нашите бъдещи и настоящи клиенти, както и за подобряване качеството на нашите банкови услуги, БАКБ АД предлага на физически лица (български граждани) да получат информация за платежните услуги, предлагани от БАКБ АД, както и да подпишат рамков договор и други необходими документи за откриване на платежна сметка и Интернет банкиране, чрез упълномощени служители от името и за сметка на „Българо-американска кредитна банка” АД, в офисите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ в градовете:
София, бул. Цар Освободител № 6

София, кв. Красна Поляна,  ул. Хъшове № 1А

София, бул.Черни връх № 32 Г, Маг. 5

София, Младост 4, “Бизнес парк” бл. 4

Благоевград бул. Васил Левски № 18А

Велико Търново, ул. Мармарлийска № 8

Видин, ул. Княз Борис І № 2

Враца, ул. Стоян Калъчев № 6

Монтана, ул. Ал. Стамболийски № 23

Пазарджик, ул. Цар Шишман 7А

Плевен, ул. Дойран № 110

Русе, ул. Славянска № 9

Русе, ж.к. Изток, ул. Котовски № 12

Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов № 30

Хасково, бул. Ст. Стамболов №4

Шумен, ул. Презвитер Григорий № 10,  вх. Б


Нашите упълномощени служители в гореизброените офиси на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, в работното време на съответния офис, ще извършват от името и за сметка на БАКБ АД, необходимите действия за идентификация на вас-нашите настоящи и бъдещи клиенти, ще ви предоставят необходимата информация за предлаганите от БАКБ АД платежни услуги, ще ви предоставят рамкови договори и други документи, които да подпишете, както и ще приемат документи от вас необходими,  за да ви се открие платежна сметка и да ползвате услугата Интернет банкиране в БАКБ АД.

Уведомяваме Ви, че в гореизброените офиси на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, упълномощените служители няма да извършват от името и за сметка на БАКБ АД, дейности и действия по влогонабиране (внасяне на пари в брой), както и други дейности, изискващи лиценз от Българска народна банка или Комисия за финансов надзор.