Уведомление за запазване на лихвените проценти по сключени договори за кредити на физически лица

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви уведомим, че Управителният съвет на „Българо-американска кредитна банка“ АД взе решение в интерес на кредитополучателите за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. при определяне на променливата лихва по кредити Банката да не използва увеличената стойност на референтния лихвен процент (РЛП) определена съгласно „Методика на БАКБ за определяне на РЛП по смисъла на Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители по кредити, предоставяни на физически лица“, а да продължава да използва стойността на РЛП в сила от 01.07.2022 г., а именно:

  • РЛП по кредити на физически лица в лева – 0%
  • РЛП по кредити на физически лица в евро – 0,278%

Следващата дата на промяна на РЛП по кредитите, предоставяни на физически лица е 01.07.2024 г. До тази дата размерът на лихвата и погасителната вноска по кредитите, предоставени на настоящи клиенти – физически лица се запазва без промяна. 

Екипът на БАКБ АД