1. Влезте в сайта на Банката, секция Индивидуални клиенти и натиснете бутон BACB Online.

  2. Изберете опцията Регистрация за клиенти на БАКБ.

  3. Въведете идентификатор (ЕГН или ЛНЧ), или номер на активна сметка (IBAN) в БАКБ, мобилен телефонен номер и имейл адрес.

  4. Отворете своя имейл и кликнете върху получения регистрационен линк.

  5. Създайте потребителско име (малки букви на латиница и цифри) и парола и ги потвърдете с eТАН.