БАКБ ще изплаща дивиденти

След рекорден финансов резултат за 2022 г., който постави „Българо-американска кредитна банка“ (БАКБ)  сред 10-те най-печеливши банки в България, Общото събрание на акционерите  на БАКБ одобри предложението на Надзорния съвет  за разпределяне на част от печалбата като дивидент. Одобреният брутен дивидент на акция е 0,10 лева или общо 2 469 131,30 лева дивиденти.

Припомняме, че БАКБ  е публично дружество и акциите й се търгуват на БФБ. Изплащането на дивидент след 15 годишна пауза показва стабилните показатели на банката и възможността й да възнаграждава акционерите си за вложения капитал. 

Общото събрание на акционерите реши останалата част от печалбата на БАКБ за 2022 г., а именно сума в размер на 41 194 458, 49 лв., да бъде отнесена във фонд „Резервен“, за да гарантира устойчивото развитие на банката.