Диференцирано месечно таксуване за клиентите-юридически лица и еднолични търговци в зависимост от честотата и начина на получаване на извлечения

Уважаеми клиенти,

От месец юни, Банката започва да прилага диференцирано месечно таксуване за клиентите-юридически лица и еднолични търговци (наричани по-долу ЮЛ) в зависимост от честотата и начина на получаване на извлечения.

Промяната в месечната такса за разплащателните сметки на ЮЛ в Тарифата за ЮЛ е обявена на 02.04.2013 и влиза в сила на 03.06.2013.

За повече информация, прочетете тук.