Допълнения в Методика на Банката за определяне на РЛП по кредити на физически лица

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че считано от 15 декември 2022 година са в сила допълнения в „Методика на БАКБ за определяне на референтен лихвен процент по смисъла на Закона за потребителския кредит /ЗПК/ и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители /ЗКНИП/ по кредити, предоставяни на физически лица“, като в интерес на кредитополучателите е добавен нов чл.13а, както следва:

„чл.13а. Когато при определяне на референтния лихвен процент неговата стойност се увеличава, Банката има право в интерес на кредитополучателите да отложи използването на увеличената стойност на референтния лихвен процент или да използва стойност, която е по-ниска от действителното увеличение на референтния лихвен процент.“

Поздрави,
БАКБ