Нови сметки и кодове на НАП

Уважаеми клиенти,

Във връзка с промените на банковите сметки на НАП и съгласно ДДС № 02/24.02.2014 на МФ и БНБ, ви информираме, че следните промени ще влязат в сила от 01.03.2014г:

      1) Закрива се код за вид плащане 11 11 11. Досега се е прилагал за плащания към НАП за данъци и други приходи на централния бюджет (при плащания към сметки, чийто ИБАН е с идентификатор за вид сметка „81“ – позиции № 13 и 14 от ИБАН-а);
      2) Открива се НОВ код 11 00 00, който ще се прилага за плащания към НАП на данъци и други приходи на централния бюджет (при плащания към сметки, чийто ИБАН е с идентификатор за вид сметка „81“ – позиции № 13 и 14 от ИБАН-а);
      3) Открива се НОВ код 55 11 11, който ще се прилага за плащания към НАП за внасяне на приходите за социално-осигурителните фондове към НОИ (при плащания към сметки, чийто ИБАН е с идентификатор за вид сметка „85“ – позиции № 13 и 14 от ИБАН-а);
      4) Открива се НОВ код 56 11 11, който ще се прилага за плащания към НАП за събиране на приходите за НЗОК (при плащания към сметки, чийто ИБАН е с идентификатор за вид сметка „86“ – позиции № 13 и 14 от ИБАН-а);
      5) Продължава да се използва код 58 11 11 за преводи към НАП за внасяне на приходи за ДЗПО при плащания към сметки, чийто ИБАН е с идентификатор за вид сметка „88“ – позиции № 13 и 14 от ИБАН-а);
      6) Както и досега за тези кодове и сметки няма да се допуска Многоредово платежно нареждане;

На 28.02.2014, нареждания за преводи към досегашните кодове и сметки на ТД на НАП ще се приемат само до 11ч.

Нареждания за преводи, депозирани на 28.02.2014, към новите кодове и сметки на НАП ще бъдат обработени на 04.03.2014.

С уважение,

БАКБ АД