Електронна форма за подаване на жалба

Съгласен съм с Политиката за защита на личните данни

*БАКБ не отговаря на жалби, подадени по този ред, когато отговорът е свързан с предоставяне на информация за наличности и движение по сметки, представляващи банкова тайна по смисъла на Закона за кредитните институции.  В тези случаи жалба може да подадете в офис на БАКБ, както и да изпратите жалба като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на адрес:  Complaints@bacb.bg  или чрез каналите за дистанционно банкиране BACB Online/ BACB Mobile.“