Описание на услугата:  

Услугата CashM позволява изпращане на пари чрез нареждане на АТМ терминал с банкова карта, известяване на получателя чрез използване на мобилен телефон и получаването им в брой от него на АТМ терминал навсякъде в България.
Паричните преводи се нареждат на АТМ терминалите на БАКБ и на определени банки в България, обозначени с марката CashM. Услугата работи денонощно и в празнични дни.
Тегленето в брой на паричните преводи се извършва в рамките на 1-2 минути след нареждането на превода от обозначените за  CashM АТМ терминали в страната. Тегленето се извършва с въвеждане на АТМ терминала на мобилния телефон на получателя, 4-цифрен код, изпратен от наредителя и 6-цифрен код, изпратен с SMS от системата CashM. Получателят изтегля сумата от АТМ без ползване на банкова карта. Превод на суми чрез CashM може да се извършва само към притежатели на български мобилни телефони.

Как работи услугата: 

 • Нареждате паричен превод  на АТМ терминал като поставите своята дебитната или кредитна карта в банкомата, избирате от менюто „Други услуги“, „Превод“, „CashM нареждане“. В нареждането за паричен превод въвеждате мобилния телефон на получателя, вашия мобилен телефон (по желание), сумата на превода и избран от вас четири цифрен код
 • Системата на CashМ изпраща автоматично SMS известие с шестцифрен код на превода до въведения от наредителя мобилен телефон на получателя
 • Вие  съобщавате на получателя въведеният от вас в нареждането за превод четири цифрен код
 • Получателят отива до ATM терминал, който предоставя услугата CashM и изтегля сумата като въвежда номера на мобилния си телефон и двата кода

Срок на превода: 

168 часа (7 дена) от нареждането му

Валута: 

BGN

Лимит на превода: 

сума кратна на 10 до 400 лв.

Сигурност:

 • Двуфакторна автентикация – два канала за доставяне на информацията необходима за теглене на превода до получателя
 • Четири цифрен код – четири цифри, записани в нареждането за превод от наредителя на превода и съобщени на получателя на превода от наредителя
 • Шест цифрен код – шест цифри, генерирани автоматично от системата и изпратени на получателя на превода чрез SMS

При поискване наредителят може да получи SMS, когато преводът е изплатен.

Какво получавате

 • Най-бързият превод – получава се веднага след нареждането
 • Нарежда се безналично с банкова карта
 • Теглене в брой на банкоматите в България
 • Превод към лице, което не е банков клиент
 • Работи денонощно без почивка

Предимства

 • Допълнителна услуга за картодържателите на БАКБ за безналичен превод
 • Бързи преводи на парични средства 24 часа/365 дни в годината
 • Преводи P2P (person to person) в цялата страна
 • Получателят тегли средствата в брой без необходимост от карта, наличност от банкова сметка или  средство за идентификация
 • Няма изискване за възраст на получателя, за националност или да бъде клиент на  банка
 • Възможност за бизнес клиенти да превеждат на свои служители при необходимост от бързи средства

За кого е подходяща:

Услугата е предназначена за индивидуални и бизнес клиенти на банката.

Наредителят на превода е клиент на БАКБ с дебитна или кредитна карта, индивидуална или бизнес.

Получател на сумата в брой може да бъде всеки, който притежава мобилен телефон от работещите в България мобилни оператори. Няма ограничение за възраст на получателя, нито изискване за наличие на банкова сметка или карта в БАКБ или друга банка.

Преводът може да бъде блокиран при следните случаи:

 • Блокиран поради изтекъл срок от 168 часа (7 дена) от нареждането му
 • Блокиран при три неуспешни опита за теглене - при три неуспешни опита за теглене с верен GSM номер и поне един грешен код
 • Блокиран от банката

Превод, който е блокиран не може да бъде отблокиран. Mоже да бъде върнат на наредителя от банката.