рекламна визия

Вече можете да погасявате задължения по кредитни карти и да внасяте пари в брой по дебитни карти през новите банкомати на банката по всяко време на денонощието. 

Предимства:

 • Бързо и лесно - достатъчно е само да имате активна карта от БАКБ.
 • Незабавно отразяване на внесената сума по Вашата карта.
 • Ниска такса при вноска.
 • Възможност да откажете транзакцията, дори след приемането на Вашите банкноти от банкомата.

 Основни стъпки:

 1. Поставете в банкомата Вашата карта от БАКБ.
 2. Изберете опция „Вноска“ от менюто.
 3. Въведете ПИН код на картата и натиснете бутон „Въведи“
 4. Поставете банкнотите (до 50 броя) в отвора, без да ги прегъвате.
 5. Банкоматът проверява банкнотите и ако има негодни, ги връща.
 6. На екрана се изписва броят приети банкноти, общата внесена сума, както и броят банкноти, които могат да бъдат добавени до достигане на максималния брой за една трансакция.
 7. Можете да добавите още банкноти или да откажете вноската - устройството връща всички внесени банкноти.
 8. Проверете сумата, изписана на екрана и я потвърдете чрез натискане на бутона „Вноска".
 9. Вземете Вашата карта.

Полезна информация:

 • Внасяте суми в лева, независимо от валутата на картовата Ви сметка.
 • Може да поставите едновременно банкноти на стойност 5, 10, 20, 50 и 100 лева. Максималният брой банкноти за една вноска, независимо от техния номинал, е 50.
 • Ако Вашите банкноти бъдат задържани от банкомата за проверка, след извършване на ревизия и потвърждаване на автентичността им, те ще бъдат отразени по сметката Ви.
 • При проблем с Вашата карта, позвънете на следните телефони, достъпни 24 часа в денонощието: +359 2 9702600 ; +359 2 8705149.

Списък с банкоматите на БАКБ, на които може да направите вноска:

 • Клон София, ул. Славянска 2
 • Клон София, ул. Хенрих Ибсен 13
 • Клон София, ул. Николай Хайтов 2
 • Клон Бургас, ул. Фердинандова 57
 • Клон Бургас, ул. Адам Мицкевич 5
 • Клон Варна, ул. Братя Миладинови 68
 • Клон Велико Търново, ул. Ивайло 1
 • Клон Плевен, ул. Данаил Попов 15
 • Клон Пловдив, ул. Белград 6
 • Клон Кърджали, ул. Стефан Караджа 3
 • Клон Русе, ул. Александровска 4
 • Клон Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 76
 • Варна - Grand Mall, ул. „Андрей Сахаров” № 2