Емисията облигации на БАКБ е допусната до търговия и на регулирания пазар в България

На проведено на 27.06.2024 г. заседание, Съветът на директорите на „Българска фондова борса“ АД („БФБ“) прие решение за допускане до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД на емисия необезпечени, подчинени облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013, ISIN BG2100017248, в размер на 15 000 000 евро (петнадесет милиона евро). На емисията е присвоен борсов код ВАМС, началната дата на въвеждането за търговия е 01 юли 2024 г.

Още новини