Кредитен рейтинг

Въз основа на извършен междинен мониторинг, на 13.09.2021 г. „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ АД публикува информация за промяна и запазване на присъдените на „Българо-американска кредитна банка" АД оценки/рейтинги, както следва:

  • Повишаване на дългосрочния рейтинг на финансова сила на степен ВВ, промяна на перспективата на „Стабилна“, запазване на краткосрочния рейтинг на степен В;
  • Промяна на дългосрочния рейтинг по националната скала на степен ВВВ (BG), промяна на перспективата на „Стабилна“, запазване на краткосрочния рейтинг по национална скала на степен А-3 (BG);
Рейтинг на финансова сила Първоначален рейтинг 26.07.2016г. Рейтинг към 20.04.2021 г. Рейтинг към 13.09.2021 г.
Дългосрочен рейтинг В ВВ- BB
Перспектива Стабилна Положителна Стабилна
Краткосрочен рейтинг В В B
Дългосрочен рейтинг по национална скала В+ (BG) ВВB- (BG) BBB (BG)
Перспектива Стабилна Положителна Стабилна
Краткосрочен рейтинг по национална скала В (BG) A-3 (BG) A-3 (BG)

Пълният текст на доклада е наличен на уеб сайта на „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ АД.