Кредитен рейтинг

 „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ АД актуализира присъдените на „Българо-американска кредитна банка“ АД оценки/ рейтинги, както следва:

  • Повишава дългосрочния рейтинг на финансова сила на ВВ-, променя перспективата от „Положителна“ на „Стабилна“, запазва краткосрочния рейтинг на В;
  • Повишава дългосрочния рейтинг по националната скала от ВВ (BG) на ВВ+ (BG), променя перспективата от „Положителна“ на „Стабилна“, запазва краткосрочния рейтинг по национална скала на В (BG);
Рейтинг на финансова сила Първоначален рейтинг 26.07.2016г. Актуализация
Дългосрочен рейтинг В ВВ-
Перспектива Стабилна Стабилна
Краткосрочен рейтинг В В
Дългосрочен рейтинг по национална скала В+ (BG) ВВ+ (BG)
Перспектива Стабилна Стабилна
Краткосрочен рейтинг по национална скала В (BG) В (BG)

Пълният текст на доклада е наличен на уеб сайта на „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ АД: https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bacb-rating