БАКБ предлага възможност за внасяне и теглене на пари в брой, обмяна на валута в брой.

За касови операции над равностойността на 10 000 BGN се изисква Декларация за произход на средствата.

За теглене на суми в брой над 5 000 валутни единици до равностойността на 50 000 EUR, се изисква 2-дневна (2 работни дни) предварителна писмена заявка, а за по-големи суми над равностойността на 50 000 EUR – 3-дневно предизвестие (3 работни дни).

Валута:

BGN, EUR, USD

Процедура:

Вноските и тегленията в брой могат да бъдат осъществени, както във валутата на сметката, по/от която се извършва касовата операция, така и в различна валута, като в този случай се прилагат обявените курсове „Купува“ и „Продава“ на банката, действащи към момента на извършване на операцията.

При обмен на валута на сума над 10 000 EUR/USD, курсовете могат да се договорят директно с oтдел „Парични пазари“ и „Ликвидност“ на тел. +359 2 8157201+359 2 8157202 или +359 2 8157203