В зависимост от желанието на клиента банката извършва касова и/или безкасова покупко-продажба на валута

При обмен на валута се прилагат обявените курсове „Купува“ и „Продава“ , действащи към момента на извършване на операцията. БАКБ има право да променя обявените курсове по своя преценка и по всяко време, съобразно настъпили изменения в пазарните условия

При обмен на валута на сума над 10 000 EUR/USD , курсовете могат да се договорят директно с oтдел „Парични пазари“ и „Ликвидност“ +359 2 8157201+359 2 8157202 or  +359 2 8157203.

При касова покупко-продажба на валута (операция в брой) за суми с равностойност над BGN 10.000, банката изисква предоставяне на Декларация за произход на средствата

Срок за приемане и изпълнение: 

В рамките на работното време на банката