Международната дебитна карта Visa Gold Debit от БАКБ е дебитна карта с пълната функционалност на кредитна. Тя Ви осигурява редица предимства и отстъпки, сред които:

 • Извършване на безконтактни плащания
 • Получавате автоматично парола за сигурни плащания в интернет
 • Visa Gold Debit е БЕЗ такса за издаване на картата, БЕЗ такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина
 • Имате възможност да поръчате онлайн своята безконтактна международна дебитна карта Visa Gold Debit, като попълните Искане за издаване във Виртуалната банка BACB Plus или като посетите някой от офисите на БАКБ
 • По Ваше желание можете да получите безплатно дебитната си карта по куриер, на посочен от Вас адрес, или в офис на банката
 • Можете да получите ПИН кода и паролата си за сигурни плащания като SMS на своя мобилен телефон, което гарантира още по-висока сигурност
 • Възможност за SMS известяване при всяка авторизация

Предимства

 • Без такса за издаване
 • Без такса за преиздаване при изтичане на валидността на картата
 • Без такса за поддръжка на картата за първата година
 • Без такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина
 • Без такса за плащания в интернет

За кого е подходяща

Картата Visa Gold Debit е подходяща за хора, които предпочитат да използват собствени средства и в същото време да се възползват от всички предимства на кредитните карти. Картата предоставя и друго удобство – безконтактните разплащания. В допълнение Visa Gold Debit е символ на престиж и осигурява на клиентите усещане за класа и комфорт.

Валути

Лева, Евро, Щатски долари

Валидност

3 години

Необходими документи

 • Искане за издаване на дебитна карта на физически лица
 • Лична карта на картодържателя (за кандидатстване в клон на банката)

По-сигурни разплащания в интернет с Visa Secure

БАКБ АД предоставя на всички VISA картодържатели услугата за сигурни плащания в интернет чрез двуфакторния модел за автентикация. Той представлява комбинация от динамична и статична парола, които се въвеждат от картодържателя за потвърждение на платежни операции с банкова карта в Интернет. Динамичната парола представлява еднократен уникален 6-цифрен код, генериран от  Борика АД и предоставян на картодържателя чрез изпращане на безплатен SMS на посочен от него мобилен телефонен номер. Статичната парола се създава лично от картодържателя на осигурен от Борика АД уеб портал и се използва съвместно с динамична парола за потвърждаване на картови транзакции при интернет търговци, участващи в програмите Visa Secure.
За смяна на Статична паролата, последвайте линка: Смяна на парола

Полезна информация

Ако Вашата карта бъде изгубена или открадната, моля, позвънете незабавно за блокиране на картата на един от следните телефони, достъпни 24 часа в денонощието:  +359 2 9702600 ; +359 2 8705149
24-часовата телефонна линия на Център за обслужване на клиенти на БОРИКА  е достъпна целогодишно!