media pic
  • БЪРЗИНА – бърза и опростена процедура за отпускане на средствата
  • ГЪВКАВОСТ – теглите и погасявате суми по главницата, когато пожелаете, а лихва плащате само върху използваната сума и то само за времето на ползването ѝ
  • УДОБСТВО – разполагате със свободни средства навсякъде и по всяко време посредством Вашата дебитна карта от БАКБ

Годишен лихвен процент:

Лихвеният процент по кредита започва от 10,50%

и зависи от осигурителния доход на кредитоискателите.

Годишният лихвен процент е променлив, формиран от Основен лихвен процент на БНБ (ОЛП) плюс фиксирана надбавка. Считано от 01.01.2023 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0 /нула/.

Условия за кандидатстване:

  • Да се превежда целия размер на месечното възнаграждение
  • Да има постъпил поне един превод на месечно възнаграждение по сметка в БАКБ

Валута:

лева

Максимален размер:

до размера на две нетни работни заплати, но не повече от 5 000 лв.

Максимален срок:

до 12 месеца с възможност за автоматично удължаване

Погасяване:

  • Главница – с всички постъпления по разплащателна сметка автоматично се погасява използвания кредитен лимит
  • Лихва – ежемесечно

Такси и комисиони:

  • Еднократна такса за кандидатстван  – БЕЗ такса
  • Такса за предсрочно погасяване – БЕЗ такса

ГПР: 14,01%, изчислен при размер на кредита 2 000 лв., срок на изплащане 1 година, лихвен процент 10,50% за кредитоискатели с осигурителен доход 1400 лв. и такса за месечна поддръжка на разплащателната сметка, обслужваща кредита 2,50 лв.

Обща сума за връщане: 2 242 лв.

При калкулирането на ГПР по кредита е допуснато, че: 1. Кредитът е усвоен незабавно и изцяло, и за целия срок на договора; 2. Лихвата и другите разходи са неизменими, спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичане на посочения срок.

Запитване за кредит

Mоля, попълнете формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас, за да ви предостави допълнителна информация или да уговорите среща в наш офис в удобно за Вас време.