рекламна визия

 

  • ОБЛЕКЧЕНА процедура за отпускане
  • БЕЗ анализ на доходите
  • БЕЗ възрастови ограничения
  • Усвояване и погасяване многократно за срока на кредита до разрешения лимит
  • Плащане на лихва само върху използваната сума за времето на ползване

Годишен лихвен процент

2.70%

Годишният лихвен процент е променлив, формиран от 6-месечен EURIBOR плюс фиксирана надбавка. Считано от 01.01.2024 г. прилаганата стойност на 6-месечен EURIBOR е 0.2780.

Валута: 

лева

Максимален размер:

до 200 000 лв. и до 90% от размера на депозита

Максимален срок: 

до 3 години (36 месеца)

Обезпечение: 

залог на финансов актив (депозит), блокиран по сметка в БАКБ

Погасяване:

  • Главница – с всички постъпления по разплащателна сметка автоматично се погасява използвания кредитен лимит
  • Лихва – ежемесечно

Такси и комисиони:

  • Еднократна такса за кандидатстване – БЕЗ такса
  • Такса за предсрочно погасяване – БЕЗ такса

ГПР: 3,07%, изчислен при размер на кредита 10 000 лева, срок на изплащане 1 година, лихвен процент 2,70% и такса за месечна поддръжка на разплащателната сметка, обслужваща кредита 2,50 лв.

Обща сума за връщане: 10 300 лв.

При калкулирането на ГПР по кредита е допуснато, че: 1. Кредитът е усвоен незабавно и изцяло, и за целия срок на договора; 2. Лихвата и другите разходи са неизменими спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичане на посочения срок.

Запитване за кредит

Mоля, попълнете формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас, за да ви предостави допълнителна информация или да уговорите среща в наш офис в удобно за Вас време.

Видео чат

Свържете се с наш консултант