БАКБ предлага удобството да извършва вместо Вас плащане на комунални и други услуги от Ваше име и за Ваша сметка.

Абонаментът за услугата се заявява с еднократна регистрация в удобен за Вас офис на БАКБ.

Предимства на услугата:

  • Удобство – Банката следи и плаща задълженията Ви за комунални и други услуги от Ваше име и за Ваша сметка
  • Бързина – Задълженията се заплащат в срок от един работен ден от датата на получаването им
  • Без изненади – За всеки регистриран абонатен номер можете да определите максимална сума, над която да не се извършва автоматично плащане
  • Пълна прозрачност – По Ваше желание и според предпочитанията Ви получавате известия чрез SMS или email за всяко ново задължение, успешно или неуспешно плащане
  • Сами задавате приоритетите на плащанията и срокът, за който искате да се абонирате за услугата „Автоматично плащане“
  • Ниски такси и комисиони за услугата

Какво е необходимо да направите:

  • Да посетите удобен за Вас офис на БАКБ, за да направите еднократна регистрация
  • Да определите доставчиците на услуги и абонатните номера, за които желаете да се възползвате от автоматично плащане на задълженията
  • Да заявите: разплащателните сметки, от които да бъдат извършвани автоматичните плащания; приоритетите на плащанията; максимално допустимата сума на едно плащане за всеки регистриран абонатен номер и срока на валидност на абонамента за автоматично плащане към съответния доставчик
  • Да заявите дали желаете да получавате известия при ново задължение, успешно или неуспешно плащане

Такси за услугата: 

съгласно Тарифата на банката

Повече информация за услугата можете да намерите в офисите на банката или на телефон 070014488 или *4488