БАКБ АД извършва преводи и плащания в страната и чужбина в три основни вида чуждестранна валута - EUR, USD и GBP и при стриктно спазване на действащото в страната валутно законодателство.

Плащанията в чуждестранна валута се извършват чрез международната система за разплащания SWIFT и с посредничеството на банките-кореспонденти на БАКБ АД.
За извършване на разплащания в евро банката може да използва и директното си участие в Европейската система за разплащания в реално време ТАРГЕТ2, както и индиректното си членство в СЕПА.

Срок за приемане и изпълнение:

  • Платежни нареждания получени до 15 часа се изпълняват в същия работен ден
  • Платежни нареждания получени след 15 часа се изпълняват на следващия работен ден
  • Преводите се изпълняват с вальор два работни дни, но при желание на клиента и съгласие на Банката могат да се изпълнят и с вальор същия или следващ работен ден

Изискуеми документи за изпълнение на презгранични преводи:

Преводи с равностойност до BGN 30,000:

Нареждане за превод  (формуляр на БАКБ АД)

Преводи с равностойност на и над BGN 30,000:

  • Нареждане за превод  (формуляр на БАКБ АД)
  • Декларация по образец съгласно Наредба 28 
  • Документи, удостоверяващи основанието за извършване на превода

В случай, че преводът е към банка в рамките на Европейския Съюз и Европейското Икономическо пространство, документи по 2.и 3. не се изискват.

Банки-кореспонденти на БАКБ АД:

Валута Име на банката BIC
EUR Raiffeisen Bank International, Vienna RZBAATWW
USD Raiffeisen Bank International, Vienna RZBAATWW
GBP Raiffeisen Bank International, Vienna RZBAATWW