• Преводът се извършва без наличие на открита в банката сметка на името на наредителя
  • Средствата, които се превеждат, както и таксата за превода, се внасят на каса в брой от наредителя
  • За преводи на стойност равна или надвишаваща BGN 1 955.00 ( равностойност на EUR 1000.00)банката изисква от наредителя да представи документи като при откриване на сметка, както и да представи Декларация за произход на средствата 

Срок за приемане и изпълнение:

За преводи през БИСЕРА:

Платежни нареждания получени в рамките на работното време на Банката се изпълняват в същия работен ден

За преводи през РИНГС:

  • Платежни нареждания получени до 15 часа се изпълняват в същия работен ден
  • Платежни нареждания получени след 15 часа се изпълняват на следващия работен ден