media pic

Преводи през БИСЕРА:  

сметките на клиентите се заверяват в зависимост от установените часове за извършване на сетълмент на системата БИСЕРА – в 10 часа, в 13.30 часа и в 16 часа.

Такси и комисиони: 

без такси и комисиони за получателите

Преводи през РИНГС: 

сметките на клиентите се заверяват в момента на получаване на средствата в банката;

Такси и комисиони: 

без такси и комисиони за получателите