рекламна визия

Преводи през БИСЕРА6: 

През националната платежна система БИСЕРА6, клиентите на Банката могат да нареждат следните видове левови преводи:

Пакетни плащания в лева (Платежни нареждания за кредитен превод и Платежни нареждания към бюджета):
 • Изпълнение: от 0:00ч. до 20:00ч. в работни дни
 • Нареждане в офис на Банката – нареждания, приети до 15.00 часа , се изпълняват в същия работен ден. Приетите нареждания след този час се изпълняват на следващия работен ден
 • Нарежданепрез дистанционен канал за банкиране – нареждания, изпратени от 0:00ч. до 17:45ч. в работен ден, се изпълняват в същия работен ден
 • Максимален размер:
  - при нареждане в офис – без ограничения
  - при нареждане през дистанционен канал за банкиране – 19,999,999.99 лева

Преводи през РИНГС: 

 • Изпълнение: от 8:00ч. до 16:00ч в работни дни
 • Нареждане в офис на Банката – до 15:00ч. в работното време на Банката за клиенти. Приетите нареждания след този час се изпълняват на следващия работен ден
 • Нареждане през дистанционен канал за банкиране – от 0:00ч. до 15:00ч.
 • Средствата са на разположение на получателя най-късно до 1 час от приемане на нареждането
 • Сума:
  - при нареждане през дистанционен канал за банкиране – задължително при превод над 19,999,999.99 лева
  - по желание на наредителя, независимо от сумата

Вътрешнобанкови преводи:

Нареждат се към друга сметка в Банката и се обработват по следния график

 • в офис на Банката -  в  рамките на работното време на Банката за клиенти
 • през дистанционен канал за банкиране – нареждания, изпратени от 0:00ч. до 17:45ч.в работен ден, се изпълняват в същия работен ден. Приетите нареждания извън този интервал се изпълняват на следващия работен ден

Такси и комисиони 

Съгласно Тарифата на Банката.

*При нареждане на левов превод от валутна сметка, сумата на превода се превалутира по курса на Банката приложим към момента на извършване на операцията.