Уведомление относно приложими стойности на РЛП, прилаган от БАКБ АД при определяне на променливия лихвен процент по кредити, предоставяни на физически лица, в сила от 01.07.2024

Уважаеми клиенти, 

Бихме искали да ви уведомим, че Управителният съвет на „Българо-американска кредитна банка“ АД взе решение за актуализация на стойностите на референтния лихвен процент (РЛП), прилагани от БАКБ при определяне на променливия лихвен процент по кредити, предоставяни на физически лица, считано от 01.07.2024 г., както следва:

1/ По нови договори за кредити, сключени на и след 01.07.2024 г., при определяне на променливия лихвен процент БАКБ няма да използва реалната стойност на РЛП*, определена съгласно „Методика на БАКБ за определяне на РЛП по смисъла на ЗПК и ЗКНИП по кредити, предоставяни на физически лица“, в сила от 01.03.2024 г., а ще прилага по-ниски от действително определените стойности на РЛП, в размери, както следва:

  • РЛП по кредити в лева – 0,378%
  • РЛП по кредити в евро – 0,378%

2/ По действащи договори за кредити, неразделна част към които е „Методика на БАКБ за определяне на РЛП по смисъла на ЗПК и ЗКНИП по кредити, предоставяни на физически лица“, в сила от 15.12.2022 г., при определяне на променливия лихвен процент БАКБ няма да използва реалната стойност на РЛП**, определена съгласно Методиката, която е увеличена спрямо предходно определената стойност на РЛП, а ще прилага по-ниски от действително определените стойности на РЛП в размери, както следва:

  • РЛП за кредити в лева по договори сключени до 29.02.2024 г. вкл. – 0,10%;
  • РЛП за кредити в лева по договори сключени на и след 01.03.2024 г. – 0,378%;
  • РЛП за кредити в евро – 0,378%.

3/ По действащи договори за кредити, неразделна част към които е „Методика на БАКБ за определяне на РЛП по смисъла на ЗПК и ЗКНИП по кредити, предоставяни на физически лица“, в сила до 15.12.2022 г., при определяне на променливия лихвен процент БАКБ ще използва реалната стойност на РЛП, определена съгласно Методиката в размери, както следва:

  • РЛП за кредити в лева – 3,78%
  • РЛП за кредити в евро – 3,678%

Посочените стойности на РЛП са в сила до следваща промяна, която ще бъде извършена на 01.01.2025 г., съгласно одобрената „Методика на БАКБ за определяне на РЛП по смисъла на ЗПК и ЗКНИП по кредити, предоставяни на физически лица“, в сила от 01.03.2025 г.

* Реалната стойност на РЛП по кредити в лева и евро, определена съгласно Методиката е 3,678%

**  Реалната стойност на РЛП, определена съгласно Методиката е:

  • за кредити в лева по договори сключени до 29.02.2024 г. вкл. е 3,78%
  • за кредити в лева по договори, сключени на и след 01.03.2024 г. е 3,678%
  • за кредити в евро е 3,678%

С уважение,
Екипът на БАКБ АД

Още новини