рекламна визия

Изцяло онлайн

 • За онлайн кредит „На мига“ кандидатствате в платформата https://credit.bacb.bg. Документите се обменят и подписват без посещение в Банката
 • Получавате безплатна регистрация за онлайн банкиране с пълен достъп до разплащателните сметки, които обслужват кредита
 • Всички необходими документи за онлайн кредит „На мига“ се подписват с КЕП, издаден от Evrotrust

Такси и обезпечения

 • БЕЗ обезпечения
 • БЕЗ необходимост от представяне на документи
 • Еднократна такса за проучване и одобрение в размер на 3%

Условия

Онлайн кредит „На мига“ могат да получат български граждани на възраст между 21 и 65 години с непрекъснат осигурителен доход за последните 6 месеца.

Размер и срок

Осигурителен доход Сума Срок
При среден осигурителен доход за последните 6 месеца до 1000 лв. От 500 до 5000 лв. От 6 до 36 месеца
При среден осигурителен доход за последните 6 месеца от 1000,01 до 2000 лв. От 500 до 10 000 лв. От 6 до 60 месеца
При среден осигурителен доход за последните 6 месеца над 2000 лв. От 500 до 10 000 лв. От 6 до 60 месеца

Погасяване на задължения

 • В банков офис на БАКБ 
 • По банков път
 • Чрез сайта www.ePay.bg (код на търговец: 64 000) – без такса от БАКБ
 • На банкомат чрез системата B-pay (код на търговец: 64 000) - безплатно
 • На касите на Easy Pay – такса 1.20 лв.
 • Чрез електронно банкиране – без такса от БАКБ

Важно:  

 • За абонатен номер (идентификатор на задължението) в автоматизираната система за плащане на Ипей и Изипей, е необходимо въвеждането само на последните 6 цифри от № на Договора за Онлайн кредит „На мига“.
  Пример: Договор за Онлайн кредит № ICON-012345 , въвеждате само 012345
 • Задълженията стават видими 10 дни, преди настъпване на падежната дата, и не могат да се погасяват частично
 • При просрочия, ще се подава сума за плащане с натрупаната лихва за забава, така че плащането ще покрива коректно просрочието до момента
 • Ако задължението не се погасява, на 20 ден след втората просрочена вноска (общо просрочие 50 дни), спира да се подава в каналите на Ипей и Изипей

Видео чат

Свържете се с наш консултант