Българо-американска кредитна банка и Държавен фонд Земеделие подписаха споразумение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Днес Българо-американска кредитна банка и Държавен фонд Земеделие подписаха споразумение, с което банката се присъединява към схемата за рефинансиране на инвестиционни проекти по програмата за развитие на селските райони.

Директорът на ДФ Земеделие изрази задоволството си от подписаното споразумение с БАКБ:

„Убеден съм, че съвместната ни работа ще бъде ползотворна и ще помогне за още по-доброто усвояване на европейските средства. Досегашното сътрудничеството между фонда и търговските банки има сериозен принос в развитието на земеделието, като финансовият ресурс стимулира не само развитието на сектора, но и цялостното икономическо развитие на селските райони.“

Досега чрез ДФ Земеделие са инвестирани 470 млн. лева. Подписани са споразумения с 18 банки, като БАКБ ще бъде деветнайсетата. По-голямата част от споразуменията са подписани през миналата година, а активното прилагане на схемата започна през август 2011.

Цветелина Бориславова, председател на НС на БАКБ присъства на подписването пожела успех на бъдещата съвместна работа:

„Българо-американска кредитна банка работи целенасочено за прилагането на европейските проекти за финансиране и съм убедена, че експертизата ни в тази посока ще бъде от полза и за инвестиционната активност в селското стопанство. Кредитирането по схемата се осъществява на значително по благоприятни условия. Присъединяването ни към нея ще даде възможност на повече земеделски производители за достъп да този така важен за развитието на селските райони финансов ресурс.

За повече информация:

Димитър Богданов, ръководител „Маркетинг и комуникации”

dbogdanov@bacb.bg; 02/9658 346; 0882 806012