Годишни финансови отчети на БАКБ АД за 2021 г.

БАКБ публикува одитирани годишни финансови отчети на самостоятелна основа към 31 декември 2021 г.

По одитирани данни към 31 декември 2021 г. БАКБ отчита финансови резултати за 2021 година на самостоятелна основа, както следва:

  • Нетна печалба в размер на 17,595 хил. лв. (седемнадесет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди лева);

Подробната информация за тези резултати е достъпна чрез следния линк на интернет страницата на БАКБ