Гъвкав депозит

Срок: 6 и 12 месеца

Валута: лева, евро, щатски долар

Минимална сума: 500 валутни единици

Лихвени проценти:

Срочност на депозита BGN EUR USD
  • 6 месеца
0.08 0.08 0.09
  • 12 месеца
0.13 0.13 0.13

Описание: През целия срок на депозита, депозантът може да внася суми в неограничен размер, както и да тегли суми в общ размер до 30% от първоначалната главница, но без възможност депозитът да пада под минимално изискуемата сума за депозити.

Олихвяване: Депозитът се олихвява на датата на падеж.

Довнасяне на суми: Довнасяне по депозита е възможно през целия срок на депозита, както и на падежа на депозита. 

Теглене на суми: Теглене на суми от депозита е възможно през целия срок на депозита в общ размер до 30% от първоначалната главница, но без възможност депозитът да пада под минимално изискуемата сума за депозити, както и на падежа на депозита. Теглене от депозита в други случаи се счита за прекратяване на депозита и се прилагат условията за прекратяване, описани по-долу.

На падежа: Депозитът автоматично става Стандартен депозит при същия срок и при лихвените условия, прилагани за Стандартни депозити за съответния срок към датата на подновяване.

Прекратяване: При предсрочно прекратяване на депозита се прилага лихвеният процент, валиден за разплащателните сметки във валутата на депозита, за действителния брой дни.

Такси: Касовите операции, извършени на падеж, са без комисиона. Операциите по довнасяне по депозита също са без такси и комисиони. Всички останали операции по/от депозита са съгласно Тарифата на банката.

Къде и как може да се открие: на гишетата на банката, през Виртуалната банка BACB Plus.

Документи

Запитване за депозит

Mоля, попълнете формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас, за да ви предостави допълнителна информация или да уговорите среща в наш офис в удобно за Вас време.

Форма