Цветелина Бориславова

председател на Надзорния съвет

Цветелина Бориславова е избрана за член на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка по решение на извънредното Общо събрание на акционерите на БАКБ, проведено на 5 юли 2011 г. През същия месец тя става председател на Надзорния съвет на БАКБ.

От 2005 г.  е главен изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на „СИЕСАЙЕФ” АД, мажоритарен акционер в БАКБ. „СИЕСАЙЕФ” АД е частно инвестиционно дружество, чиито акционери към момента са Цветелина Бориславова и основаната от нея фондация „Кредо бонум”. „СИЕСАЙЕФ” АД инвестира в сфери, които са традиционно силни и приоритетни за България, както и в иновативни технологии и природосъобразни отрасли на енергетиката и земеделието.

В периода 2001-2010 г. Цветелина Бориславова е председател на Надзорния съвет на „СИБАНК” АД.

Заемала е ръководни длъжности в редица водещи български компании, като е ангажирана и с управлението на организации с нестопанска цел.

Притежава степените магистър по „Международни икономически отношения и външноикономическа дейност” от ВИИ „Карл Маркс” и магистър по „Испанска филология” от Софийски университет „ Св. Климент Охридски”.

Петър Атанасов

член на Надзорния съвет

Петър Атанасов е избран за член на Надзорния съвет на БАКБ с решение на Общото събрание на акционерите на БАКБ АД, проведено на 15 юли 2020 г.

Г-н Атанасов има над 15-годишен опит в областта на инвестициите, международните финанси и търговията.

От 2015 г. насам той работи в Грамърси (Grammercy), инвестиционен фонд, насочен към развиващите се пазари, основан през 1998. Г-н Атанасов е Старши вицепрезидент и Съръководител на звено за държавни проучвания и стратегии. Той е член на Инвестиционния комитет и други колективни органи на групата на Грамърси.

Преди да се присъедини към Грамърси през 2015 г., в продължение на три години г-н Атанасов работи като Анализатор Държавни рискови групи в Муудис Инвестърс Сървис. Преди това той работи на различни позиции в сферата на инвестициите и икономическия анализ в различни компании като Роубини Глобъл Економикс, Ърнст и Янг Лтд. и др.

Г-н Атанасов има магистърска степен по Международни финанси и икономика от Колумбийския университет (Columbia University) и магистърска степен по Обществена политика от Националния университет на Сингапур (National University of Singapore).

Г-н Атанасов е бакалавър по Бизнес, организации и общество и по Международна политика от Франклин и Маршъл Колидж (Franklin and Marshall College).

Мартин Ганев

член на Надзорния съвет

Мартин Ганев е избран за член на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка от Извънредното общо събрание на акционерите, проведено на  5 юли 2011 г.

Преди избора му за член на Надзорния съвет на БАКБ в периода 2007-2009 г. той заема поста изпълнителен директор на „СИЕСАЙЕФ” АД. През това време е и председател на Съвета на директорите на „Деспред” АД. Между 1999 и 2007 г. работи в „Лукойл България” ЕООД, като е назначен и за първи заместник-генерален директор „Икономика и финанси“ на „Лукойл България” ЕООД. От 2000 до 2008 г. е член на Управителния съвет на ПОД „Лукойл България” АД. В периода 2001-2002 г. е член на Съвета на директорите на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. От 1993 до 1999 г. работи като мениджър „Корпоративни финанси“ в PricewaterhouseCoopers.

Мартин Ганев е магистър по икономика от Московския държавен университет за международни отношения (МГИМО) и притежава квалификация АССА-ДЕС по стандартите на Англия и Уелс