Илиан Георгиев

член на Управителния съвет и главен изпълнителен директор

Илиан Георгиев е член на Управителния съвет на “Българо-американска кредитна банка” АД от януари 2012 г., от септември 2013 г. е назначен за изпълнителен директор, а от юли 2017 г. е избран за главен изпълнителен директор.

От 2011 г. до назначаването му за изпълнителен директор заема поста директор дирекция „Кредитиране“ в банката. Преди да се присъедини към ръководния екип на „Българо-американска кредитна банка“ АД, в периода септември 2003 – ноември 2011 г. заема мениджърски позиции като ръководител управление „Големи корпоративни клиенти“ и заместник-ръководител на управление „Корпоративно банкиране“ в „Юробанк И Еф Джи България“ АД (Пощенска банка). В периода април 1998 – август 2003 г. е част от екипа на „Стопанска и инвестиционна банка“ АД, като през 2001 г. е назначен на поста ръководител отдел „Корпоративни кредити“.

Илиан Георгиев е магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводство и контрол“.

Лорета Григорова

член на Управителния съвет и изпълнителен директор

Лорета Григорова е член на Управителния съвет на “Българо-американска кредитна банка” АД от декември 2014 г., а от юли 2015 г. е назначена за изпълнителен директор.

От 2011 г. до назначаването й за изпълнителен директор заема поста директор „Управление на риска“ в банката. Преди да се присъедини към екипа на „Българо-американска кредитна банка“ АД, в периода 2006 – 2011 г. Лорета Григорова заема длъжността директор „Управление на риска и стратегическо планиране“ в ТБ „Инвестбанк“ АД. В периода 2005 – 2006 г. Лорета Григорова е председател на Комитета по икономическа политика към АТБ и член на Временния комитет по прилагане на Базел 2 към АТБ. През периода 1998 – 2006 г. тя заема постове първоначално като ръководител отдел „Отчетност и анализ на банковата дейност“, а след това като директор „Управление на риска“ в „ДЗИ Банк“ АД. От 1996 – 1998 г. заема поста ръководител отдел „Отчетност и анализ на банковата дейност“ в БРИБ АД. От 1991 – 1996 г. е част от екипа на ТСБанк АД, като ръководител отдел „Анализ и планиране“ и главен експерт управление „Стратегия и планиране“.

Лорета Григорова е магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство.

Александър Димитров

член на Управителния съвет и изпълнителен директор

Александър Димитров става част от екипа на Българо-американска кредитна банка АД през месец февруари 2017 година. Поема направленията Разплащания, Картов център, Информационни технологии и Виртуална банка.

Той притежава 15-годишен управленски опит в банковата система. Бил е Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Сибанк АД за периода 2008-2013 г. Отговаря за Клонова мрежа и дистрибуционни канали, Банкиране на дребно, Разплащания, Трежъри и Банково застраховане.

Като част от структурата на Обединена българска банка АД заема длъжността Директор Управление на риска през периода 2001-2007 г. Бил е Директор Трежъри в Национална банка на Гърция - клон София и член на Съвета на директорите на ЕТЕВА България АД.

Магистър по Финанси от Университета за национално и световно стопанство - София.

Силвия Кирилова

член на Управителния съвет

Силвия Кирилова е член на Управителния съвет на „Българо-американска кредитна банка“ АД от март 2009 г.

Присъединява се към екипа на банката през 2001 г. като юридически съветник, а от 2005 г. заема длъжността главен юрист. Преди да стане част от екипа на „Българо-американска кредитна банка“ АД в периода 2000-2001 г. заема длъжностите вътрешен одитор и мениджър „Канцелария на Главния изпълнителен директор“ на Емпорикибанк България (Интернешънал Комършал Банк (България) АД). В периода 1995 – 2000 г. първоначално е сътрудник Юридически и корпоративни проблеми, а след това юридически и корпоративен съветник на „Интерлийз” АД, където специализира в областта на търговското право, финансовите и лизинговите сделки.

Силвия Кирилова е адвокат и член на Софийската адвокатска колегия от 2001 г. Завършила е магистратура по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и има магистърска степен по международно търговско право от Централния европейски университет (акредитиран от The New York State Education Department).