В условията на един променящ се урбанизиран свят, съчетан с прогресивно намаляване на основните изчерпаеми енергийни източници, замърсяване и влошаване на околната среда, е налице необходимост от промяна на съществуващите политики за развитие свързани с ново отношение към околната среда. В тази ситуация Българо-американска кредитна банка вижда ролята си у нас като едни от двигателите на променящите се икономически модели и политики за развитие, както и на по-съществено интегриране на зелената идея в тях. Мисията на БАКБ е насочена към предоставяне на иновативни финансови решения, основани на три взаимосвързани и взаимозависими приоритета – зелено банкиране, социално банкиране, и устойчиво банкиране.

Основен и най-активен партньор на банката е българският бизнес. В него се търсят и прилагат най-новите подходи и иновации, с цел по-добро пазарно и обществено позициониране, както и оптимизиране на разходите.. Тук идва и ролята на Българо-американска кредитна банка в устойчивото развитие, посредством икономическа логика, затова банката предоставя банкови продукти и финансови услуги на фирми, които да извършат необходимата революционна промяна.

Основно направление в кредитирането на Българо-американска кредитна банка е свързано с конкурентноспособността на производството у нас. Банката стимулира проекти съобразени с околната среда, като предоставя кредити за алтернативно земеделие, възобновяеми енергийни източници, проекти спомагащи за постигането на устойчива градска среда и други.

БАКБ организира и структурира своята работа изцяло прилагайки зелени политики. Като пример за такава на структурно ниво е Виртуална банка (BACBPlus е единствената платформа в България, представена от Българо-американска кредитна банка за виртуално управление на Вашите финанси онлайн. Нарекохме я Виртуална банка).

Ползите за околната среда постигнати чрез Виртуалната банка са в посока ресурсно ефективно обслужване, със силно намалени разходи за енергия, за консумативи, за транспорт, без загуба на време на потребителя. Моделът на Виртуалната банка намалява и операционните разходи, което води до възможност за по-благоприятни финансови условия за клиентите, улеснява ги и пести тяхното време.

Цялостната политика на Българо-американската кредитна банка е насочена към интегриране на социалната ангажираност на обществото към глобалните проблеми на планетата – опазване на околната среда, климатичните промени, намаляване на изчерпаеми енергийни източници, нарастването на количествата на отпадъците, повишаване на емисиите на въглероден диоксид и др. БАКБ се превръща в основен партньор за развитието на ресурсно ефективна, конкурентноспособна зелена икономика на България. БАКБ се стреми да постигне синергия между нуждите на клиентите, отговорното отношение към природата и собствените си бизнес цели.