В съответствие с разширената Директива на Европейския съюз относно платежните услуги PSD 2 Directive (EU) 2015/2366 и „Законът за платежните услуги и платежните системи“ (ЗПУПС) БАКБ предлага портали, предназначени за доставчици на платежни услуги (TPPs).

Предлаганите услуги са базирани на Националния технически стандарт БИСТРА (Банкови Интерфейси за Стандартизирани Разплащания) и удовлетворяват изискванията на ЗПУПС и Директива (EU) 2015/2366 (PSD2). За TPPs са публикувани:

  • API интерфейси по БИСТРА
  • Услугите „Информация по сметка“, „Иницииране на плащане“ и „Потвърждение за наличност на средства по сметка“
  • Система за управление на съгласията на потребителите на TPPs
  • Портали за разработчици, включващи документация и тестова среда (sandbox) на английски език

За достъп до средите:

БАКБ АД е в процес на миграция към нова платформа за онлайн банкиране. До приключване на пълната миграция, съгласно чл.31 от RTS (Регулаторни технически стандарти към Регламент EC 2018/389)  Банката предлага на ДПУ да използват интерфейсите, предназначени за установяване на идентичността и за комуникация с ползвателите на платежни услуги на БАКБ АД през разработен „Механизъм за контролиран достъп на трети страни (TPP) към текущо интернет банкиране (Виртуална банка)“. За допълнителни детайли и получаване на техническа документация, моля да се свържете с нас на адрес: psd2@bacb.bg

Считано от 07.01.2020 г. БАКБ публикува на 3 (три) - месечна база статистическата информация за сравнение на достъпността на интерфейсите, предоставени от Банката на нейните ползватели на платежни услуги за директен достъп до техните платежни сметки онлайн ежедневно.