cover
VISA Business от БАКБ е създадена специално за нуждите на бизнеса. Тя улеснява разплащанията с Вашите бизнес партньори и оптимизира ежедневните фирмени процеси, така че да можете да вложите повече енергия в развитието на своя бизнес. С нея ползвате следните предимства:
 • Можете да издадете допълнителни дебитни карти VISA Business от БАКБ на определени от Вас служители и/или партньори, като Вие определяте индивидуалните транзакционни лимити на всяка карта
 • Имате възможност да контролирате в реално време направените разходи с всяка издадена бизнес карта, от всяка точка на света, 7 дни в седмицата през Виртуалната банка BACBPlus
 • Можете да извършвате безконтактни плащания
 • Разчитате на висока степен на сигурност при плащания в интернет, тъй като дебитните карти VISA Business на БАКБ автоматично получават парола за сигурни плащания в интернет
 • БЕЗ такса за издаване
 • БЕЗ такса за преиздаване при изтичане на валидността на картата
 • БЕЗ такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина
 • БЕЗ такса за плащания в интернет
 • По Ваше желание можете да получите безплатно дебитната/те си карта/и по куриер, на посочен от Вас адрес, или в офис на банката
 • Можете да получите ПИН кода и паролата си за сигурни плащания чрез SMS на своя мобилен телефон, което гарантира още по-висока сигурност;
 • Възможност за SMS известяване при всяка авторизация

Какво получавате

 • Постоянен и сигурен достъп до фирмената разплащателна сметка 24/7
 • Удобството да извършвате безконтактни плащания

Предимства

 • Без такса за издаване
 • Без такса за преиздаване при изтичане на валидността на картата
 • Без такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина
 • Без такса за плащания в интернет

За кого е подходяща

Картата е подходяща за всички фирми – корпоративни клиенти, малки и средни предприятия, еднолични търговци  и лица, упражняващи свободни професии.

Валути

Лева, Евро, Щатски долари

Валидност

3 години

Необходими документи

 • Искане за издаване на бизнес дебитна карта, подписано от представляващите фирмата лица
 • Лична карта на картодържателя/ите
 • Стандартни фирмени документи за откриване на фирмена сметка (за нови клиенти)

По-сигурни разплащания в интернет с Visa Secure

БАКБ АД предоставя на всички VISA картодържатели услугата за сигурни плащания в интернет чрез двуфакторния модел за автентикация. Той представлява комбинация от динамична и статична парола, които се въвеждат от картодържателя за потвърждение на платежни операции с банкова карта в Интернет. Динамичната парола представлява еднократен уникален 6-цифрен код, генериран от  Борика АД и предоставян на картодържателя чрез изпращане на безплатен SMS на посочен от него мобилен телефонен номер. Статичната парола се създава лично от картодържателя на осигурен от Борика АД уеб портал и се използва съвместно с динамична парола за потвърждаване на картови транзакции при интернет търговци, участващи в програмите Visa Secure.
За смяна на Статична паролата, последвайте линка: Смяна на парола

Полезна информация

Ако Вашата карта бъде изгубена или открадната, моля, позвънете незабавно за блокиране на картата на един от следните телефони, достъпни 24 часа в денонощието:  +359 2 9702600 ; +359 2 8705149
24-часовата телефонна линия на Център за обслужване на клиенти на БОРИКА  е достъпна целогодишно!