Ако Вашите служители все още нямат банкови карти или желаете да им осигурите последно поколение картови продукти, гарантиращи безконтактни плащания максимална сигурност и мултифункционалност, имаме удоволствието да предложим на Вас и на Вашите служители международните дебитни карти от БАКБ. 

Предлагаме Ви безплатно откриване на сметки и издаване на банкови карти на Вашите служители. Можете да избирате между следните карти*:

  • Международни дебитни карти VPAY
  • Безконтактни международни дебитни карти MasterCard Standard
  • Безконтактни международни дебитни карти MasterCard Gold

Как става издаването на кредитни карти за Вашите служители?

Откриването на сметките и издаването на дебитните карти се извършва след подаване на сборен файл, съдържащ необходимите данни за служителите за откриване на разплащателни сметки и след регистриране на заявките за издаване на дебитни карти във формат на банката.

Файлът за откриване на сметки и издаване на карти се подава в офис на БАКБ. 

След издаване на картите, служител на БАКБ ще ги раздаде лично на служителите Ви във Вашия офис, срещу подписване на индивидуален договор.

Файл за откриване на разплащателни сметки и регистриране на заявки за издаване на дебитни карти на Вашите служители

  • За откриване на разплащателни сметки и регистриране на заявки за издаване на дебитни карти на Вашите служители е необходимо да подадете в офис на БАКБ файл по зададен от банката формат
  • За изготвянето му е препоръчително да се обърнете към фирмата, обслужваща Вашата ТРЗ/ счетоводна програма
    Фирми, които не ползват специализиран счетоводен софтуер, могат да ползват за улеснение подготвения от БАКБ файл във формат MS Excel, служещ за база за въвеждане на необходимите данни за служителите.