media pic

Ако сте търговец, можете да се възползвате от съвременните и компактни ПОС терминални устройства от БАКБ.

Какво получавате с тях?

 • Приемане на плащания с всички местни и международни дебитни и кредитни карти – БОРИКА, Maestro, MasterCard, VPay, VISA Electron, Visa и Diners Club International
 • Инсталация и обучение за ползване на ПОС устройството на място в търговския обект
 • Заверка в рамките на 1 работен ден от датата на получаване на информация за обработеното плащане в банката
 • Гъвкаво обслужване и персонално отношение

БАКБ предлага изгодни условия при предоставянето на ПОС терминали, които гарантират:

Бързо постъпване на средствата по сметката Ви – за всички видове карти (местни и международни, дебитни и кредитни карти: Maestro, БОРИКА, Visa, VPay, VISA Electron, MasterCard и DinersClubInternational) – до 1 (един) работен ден от датата на получаване на информация за обработени плащания в банката

Конкурентни такси и комисиони:

 • Без такса за инсталиране на терминал
 • Без такса за обслужване на терминал
 • Комисиони по договаряне.

Какви предимства ползвате при приемането на плащания с банкови карти на ПОС терминал?

 • По-високи продажби и по-доволни клиенти – клиентите Ви няма да са ограничени от парите в брой, с които разполагат. Те ще оценят факта, че им предлагате гъвкавост при избора на начин на плащане, включващ местни и международни, дебитни и кредитни карти. Вашите доволни клиенти ще се връщат в магазина Ви много по-често, защото:
  С кредитните карти клиентите имат достъп до по-голям ресурс за покупки
  За картодържателите плащането на ПОС е по-изгодно – за разлика от тегленето на банкомат, то е безплатно
  Спестявате си грешките при връщане на ресто, които често се случват при плащане в брой.
 • Eкспедитивност и максимална сигурност – безналичните плащания ще Ви спестят време и средства, като намаляват разходите по управлението на парите в брой. Това, от своя страна, Ви позволява да отделите повече време за управление и развитие на Вашия бизнес

 В случай, че търсите възможност да инсталирате в търговския си обект реален ПОС терминал за приемане на плащания с банкови карти, моля, обърнете се към най-близкия офис на БАКБ или потърсете повече информация на телефон 070014488 или *4488