рекламна визия

 

 • Спестете до 50% от разходите си
 • Без такса при откриване на сметка
 • По-изгодни такси при касови операции
 • При блокиране на средства по сметка за 11 месеца, клиентът ползва отстъпка в размер на 1 месечна такса
 • Безплатна регистрация за онлайн банкиране
 • Безплатен SMS при използване на E-TAN  при изпращане на нареждане през онлайн и мобилно банкиране
 • Безплатно издаване на фирмена дебитна карта Visa Business Debit
 • Безплатно издаване на фирмена кредитна карта и без годишна такса за обслужване на картата за първата година
 • Получавате отстъпка от таксата за разглеждане на документи при кандидатстване за МП / МСП кредит
 

БАКБ Старт

за Микро предприятия / Земеделски производители
 • До 5 междубанкови превода месечно без такса
 • Неограничен брой вноски на каса
          - до 4 000 лв. - 3 лв.; над 4 000 лв. - 0.4%
          - до 2 000 евро - 1.50 евро; над 2 000 евро - 0.4%
 • Неограничен брой тегления на каса
         - до 3 000 лв. - 4 лв.; над 3 000 лв. - 0.6%
         - до 1 500 евро - 2 евро; над 2 500 евро - 0.7%
 • РИНГС Електронно и мобилно банкиране - съгласно Тарифата на Банката

БАКБ Стандарт

Малки предприятия / Производствени фирми
 • До 10 междубанкови превода месечно без такса
 • Неограничен брой вноски на каса
         - до 5 000 лв.- 3 лв.; над 5 000 лв.- 0.4%
         - до 2 500 евро - 1 .50 евро; над 2 500 евро -0.4%
 • Неограничен брой тегления на каса
         - до 3 500 лв. - 4 лв.; над 3 500 лв. - 0.6%
         - до 2 000 евро - 2 евро; над 2 000 евро - 0.7%
 • РИНГС Електронно и мобилно банкиране - 11 лв. 

БАКБ Потенциал

Дружества с търговска дейност на едро/ Производствени фирми
 • До 20 междубанкови превода месечно без такса
 • Неограничен брой вноски на каса
         - до 6 000 лв.- без такса; над  6 000 лв.- 0.4%
         - до 3 000 евро - без такса; над 3 000 евро - 0.4%
 • Неограничен брой тегления на каса
         - до 4 000 лв. - без такса; над 4 000 лв. - 0.6%
         - до 2 500 евро - без такса; над 2 500 евро - 0.7%
 • РИНГС Електронно и мобилно банкиране - 10 лв

БАКБ Транзакт

Търговски дружества, активно ползващи банкови разплащания
 • До 30 междубанкови превода месечно без такса
 • Неограничен брой вноски на каса
         - до 7 000 лв.- без такса.; над 7 000 лв.- 0.4%
         - до 3 500 евро - без такса; над 3 500 евро - 0.4%
 • Неограничен брой тегления на каса
         - до 5 000 лв. - без такса; над 4 500 лв. - 0.6%
         - до 3 000 евро - без такса; над 3 000 евро - 0.7%
 • РИНГС Електронно и мобилно банкиране - 6 лв
 • Файл за масово плащане:
         - Файл за масово плащане (ФМП), нареден чрез Електронно банкиране или на електронен носител, съдържащ само вътрешно-банкови преводи и преводи през БИСЕРА – 1 файл месечно без такса за плащанията
         - Ако ФМП съдържа превод през РИНГС, всички преводи в него се таксуват съгласно Тарифата на Банката