Разплащателна сметка ЧИСТА СМЕТКА

БЕЗ МЕСЕЧНА ТАКСА. БЕЗСРОЧНО

С „ЧИСТА СМЕТКА“ получавате разплащателна сметка:

 • Без такса за откриване на сметката
 • Без месечна такса за обслужване. Безсрочно!
 • Дебитна карта от БАКБ

УСЛОВИЯ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА „ЧИСТА СМЕТКА“:

 • Активна дебитна карта от БАКБ
 • Реализация на кредитен месечен оборот от 500 лева по откритата „ЧИСТА СМЕТКА“. При неизпълнение на месечен кредитен оборот от 500 лв. в рамките на месец сметката се таксува като стандартна разплащателна сметка според тарифата на Банката.
 • При неизпълнение на кредитен месечен оборот от 500 лева в три последователни месеца, разплащателна сметка „ЧИСТА СМЕТКА“ се превръща в стандартна разплащателна сметка и се таксува според Тарифата на банката.
 • Един клиент може да открие само една разплащателна сметка „ЧИСТА СМЕТКА“ 
 • Всички останали условия, касови и безкасови такси и комисиони са според Тарифата на банката.

ЗА КОГО Е „ЧИСТА СМЕТКА“

 • Нови клиенти на БАКБ, физически лица
 • Настоящи клиенти на БАКБ, физически лица, отговарящи на следните условия:
       - Без активна разплащателна сметка в последните 12 месеца към момента на откриване на сметката;
       - Само и единствено с депозитна/и сметка/и към момента на откриване на разплащателна сметка