• Българска банка за развитие COVID-19

  Програма за портфейлни гаранции на „Българска банка за развитие“ АД в подкрепа на ликвидността на микро-, малки, средни и големи предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19

  Научи повече
 • Фонд Мениджър на финансови инструменти в България COVID-19

  Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“, финансиран със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. - Фонд мениджър на финансови инструменти в България

  Научи повече
 • Общински гаранционен фонд – Програма за финансиране на иновативни стартиращи предприятия

  Специализирана гаранционна схема на ОГФМСП с акцент върху основните тематични приоритети на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София.

  Научи повече
 • Национален гаранционен фонд – Инвестиционни, оборотни кредити и банкови гаранции МСП 2019

  Научи повече
 • Национален гаранционен фонд – Министерство на земеделието и горите 2016-2018 г.

  Научи повече
 • Национален гаранционен фонд – сектор „Рибарство“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

  Научи повече