БАКБ има подписано гаранционно споразумение с Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП)

Общинският гаранционен фонд гарантира кредити на фирми, които са регистрирани или развиват дейност на територията на Столична община. Фондът гарантира пред банките до 50% от кредита на малките фирми, но не повече от 100 000 лв., независимо от размера на кредита.

Целта на ОГФМСП е да провежда политиката на Столична община за по-лесен достъп на МСП до кредитните институции и фондовете на ЕС, както и да осъществява консултиране на малките фирми по възможностите за кандидатстване по оперативните програми. В работата си ОГФМСП се придържа към приетата от Столичния общински съвет програма за работата на ОГФМСП-СО.

Всички кредитоискатели, развиващи основната си дейност или регистрирани на територията на Столична община, кандидатстващи в БАКБ АД, могат да се възползват от допълнително ползване на обезпечение в размер до 100 000 лв. по ОГФМСП.*

Кредитоискатели, желаещи да се възползват от обезпечение по ОГФМСП, следва да се обръщат към офисите на банката в гр. София.