рекламна визия
 • ОБЛЕКЧЕНА процедура за отпускане
 • БЕЗ анализ на доходите
 • БЕЗ възрастови ограничения

Годишен лихвен процент за кредити в лева и евро:

2,70%

Годишният лихвен процент е променлив, формиран от 6-месечен EURIBOR плюс фиксирана надбавка. Считано от 01.01.2024 г. прилаганата стойност на 6-месечен EURIBOR е 0.2780.

Посоченият размер на лихвата е валиден само, ако всички депозити служещи за обезпечение са „стандартни“, съгласно действащия Лихвен бюлетин на банката.

Фиксираната надбавка се увеличава с 1%, ако дори и само един от депозитите, служещи за обезпечение е различен от „стандартен“, съгласно действащия Лихвен бюлетин на банката.

Калкулатор

лв.
мес.

Валута

лева, евро*

*в случай, че валутата на кредита и на обезпечителния депозит са различни, кредитът се отпуска само в лева

Максимален размер

 • До 200 000 лв. или равностойността им в друга валута
 • И до 90% от размера на депозита

Максимален срок

до 3 години (36 месеца)

Обезпечение

залог на финансов актив (депозит), блокиран по сметка в БАКБ АД

Погасяване:

 • С месечни анюитетни вноски или 
 • С еднократно изплащане на главницата на падежа на кредита и ежемесечно изплащане на дължимата лихва или
 • С намаляващи месечни вноски.

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за кандидатстване - БЕЗ такса
 • Еднократна такса за проучване и одобрение – 50 лв.
 • Такса за предсрочно погасяване – БЕЗ такса.

ГПР:

3,66%, изчислен при размер на кредит, обезпечен със стандартен левов депозит 10 000 лв.,  срок на изплащане 3 години, лихвен процент 2,70%, еднократна такса за проучване и одобрение 50 лв., 3 лв. еднократна такса за откриване на разплащателна сметка, обслужваща кредитаи месечна такса за поддръжка на разплащателната сметка, обслужваща кредита с издадена към нея дебитна карта 2,50 лв.
Брой анюитетни вноски: 36
Месечна анюитетна вноска: 289,49 лв.
Обща сума за връщане: 10 564,71 лв.
Общи разходи по кредити: 564,71 лв.

Запитване за кредит

Mоля, попълнете формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас, за да ви предостави допълнителна информация или да уговорите среща в наш офис в удобно за Вас време.

Видео чат

Свържете се с наш консултант