рекламна визия
 • БЕЗ такса за кандидатстване
 • ОТСТЪПКА от таксата за прочуване и одобрение при рефинансиране на кредити отпуснати от други банки и/или финансови институции
 • Хубавите неща са с малки проценти!  

Годишен лихвен процент:

Лихвеният процент по кредита започва от

4,70%

и зависи от осигурителния доход на кредитоискателите, превода на работна заплата по сметка в Банката , ползването на кредитна карта / откриване на депозит „Всичко е точно“ и сключването на застраховка „Защитена вноска“.

Годишният лихвен процент е променлив, формиран от 6-месечен EURIBOR плюс фиксирана надбавка. Считано от 01.01.2024 г. прилаганата стойност на 6-месечен EURIBOR е 0.2780.

 

Калкулатор

лв.
мес.

С Револвиращ потребителски кредит от БАКБ Вие може да финансирате покупка на жилищно обзавеждане, битова техника, домашни уреди или текущи битови задължения, ремонт на Вашето жилище или автомобил, да направите изненада за любим човек, да посетите мечтаната от Вас дестинация или просто да сбъднете някоя Ваша мечта!
Всеки нов кредитополучател получава и БЕЗПЛАТНА регистрация за електронно и мобилно банкиране BACB Online/ BACB Mobile.

Валута

Лева

Минимален размер

15 000 лева

Максимален размер

60 000 лева

Максимален срок на кредита

до 5 години (60 месеца)

Обезпечение

залог на работна заплата

Погасяване:

 • С месечни анюитетни вноски  или
 • С намаляващи месечни вноски

Възможност за револвиране:

 • След първоначалното еднократно усвояване на кредита, БАКБ дава възможност за последващо многократно усвояване на погасената главница до първоначалния размер на кредита при изпълнение на определени условия
 • Общ брой револвирания – до 5 пъти за целия срок на Договора за кредит
 • Отправяне на искане за револвиране – след изтичане на 12 месеца от всяко усвояване (първоначално или последващо)
 • Размер на исканите за револвиране суми – по-малки или равни на размера на погасената до момента на заявяването главница по кредита
 • Нов срок за погасяване на кредита при револвиране – равен на първоначално договорения

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за кандидатстване – БЕЗ такса
 • Еднократна такса за проучване и одобрение:
  - 0,50% от размера на одобрения кредит, минимум 125 лв. - при рефинансиране на кредити от други банки и/или финансови институции
  – 1,25% от размера на одобрения кредит, минимум 125 лв. – за нов кредит

 • Годишна такса за обслужване на кредитна карта VISA Classic – 40 лв. /когато е приложимо/
 • Такса за предсрочно погасяване - БЕЗ такса

ГПР: 5,16%, изчислен при кредит за рефинансиране с обезпечение превод на работна заплата в размер 40 000 лв., срок на изплащане 5 години, лихвен процент 4,70% за кредитоискатели с осигурителен доход 1400 лв., откриване на депозит „Всичко е точно“, еднократна такса за проучване и одобрение 200 лв., еднократна такса за откриване на разплащателна сметка, обслужваща кредита и депозит „Всичко е точно“ 3 лв. и месечна такса за поддръжка на разплащателната сметка, обслужваща кредита и депозит „Всичко е точно“ с издадена към нея дебитна карта 2,50 лв.
Брой месечни вноски: 60
Месечна анюитетна вноска: 749,36 лв. 
Обща сума за връщане: 45 314,84 лв. 
Общи разходи по кредита: 5 314,84  лв. 

Запитване за кредит

Mоля, попълнете формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас, за да ви предостави допълнителна информация или да уговорите среща в наш офис в удобно за Вас време.

Видео чат

Свържете се с наш консултант