рекламна визия

Предимства:
2 сметки - разплащателна в лева и спестовна в евро

  • Без такси за откриване и внасяне
  • Без месечна такса обслужване
  • Внасяне и теглене на суми по избор по всяко време
  • Дебитна карта Visa към разплащателната сметка в лева
  • Обмяна от сметката в лева към сметката в евро по фиксиран курс на БНБ

Валута:

лева и евро в комбинация

Условия:

  • Дебитната карта към разплащателната сметка в лева е без такса вноска и такса теглене на АТМ на БАКБ (до 31.12.2024 г.)
  • Вноските на каса в лева по разплащателната сметка са без такса (до 31.12.2024 г.)
  • Без такса обмяна от разплащателната към спестовната сметка
  • Без месечна такса обслужване (до 31.12.2024 г.)

Всички останали операции по разплащателната и спестовната сметка са съгласно Тарифата на Банката за физически лица

Олихвяване:

Разплащателната сметка и спестовната сметка се олихвяват в края на всяко календарно тримесечие, съгласно действащия лихвен бюлетин на БАКБ.

Довнасяне:

Л€ВРОСМЕТКА се ползва в комбинация от две сметки. Довнасяне може да се извършва по разплащателната сметка в лева. По всяко време може да се обменят левове и да се прехвърлят към спестовната сметка в евро.

Прекратяване:

Л€ВРОСМЕТКА може да се закрие по всяко време по желание на клиента. При закриване банката олихвява средствата в разплащателната сметка и в спестовната сметка за действителния брой дни през съответното календарно тримесечие, съгласно действащия лихвен бюлетин на БАКБ.

Л€ВРОСМЕТКА може да се открие във всеки офис от клоновата мрежа на БАКБ.