Револвиращ потребителски кредит

Виж повече

Видео чат

БЕЗ такса за кандидатстване и БЕЗ месечна такса за период от една година по разплащателната сметка, обслужваща кредита*  (Важи за подадени Искания за кредит в периода от 19.09.2019 г. до 31.12.2019 г.)

* За да може да се възползвате от предложението за сметка без месечна такса за период от една година от датата на откриване, трябва:  

 • да сте нов клиент на банката или да сте съществуващ клиент без активна разплащателна сметка и/или само с депозитна/и сметка/и към момента на откриване на сметката;
 • да откриете разплащателна сметка заедно с дебитна карта Mastercard Standart към нея, която да бъде активна за целия период на кампанията.
  За повече информация вижте тук

С един кредит - 6 желания

Револвиращият потребителски кредит е първият по рода си потребителски кредит, който Ви дава възможност да взимате погасената сума от кредита отново и отново – до 5 пъти и така да успеете да финансирате до 6 свои желания.

С Револвиращият потребителски кредит на БАКБ Вие може да финансирате:

 • Текущи битови задължения;
 • Покупка на жилищно обзавеждане, битова техника, домашни уреди;
 • Ремонт на Вашето жилище или автомобил;
 • Обучение за Вас или Вашите деца;
 • Вашата екскурзия или почивка;
 • Лечение за Вас или Ваши близки;
 • Вашите семейни събития;
 • Да направите изненада на любим човек
 • Или просто да сбъднете някоя Ваша мечта! 

И още:

 • За всеки нов кредитополучател – БЕЗПЛАТНА регистрация за BACB Plus, първата виртуална банка в България.

Валута: Лева

Минимален размер: 15 000 лева

Максимален размер: 50 000 лева

Максимален срок на кредита: до 5 години (60 месеца)

Срок на договора за кредит: 10 години (120 месеца)

Обезпечение: залог на работна заплата

Погасяване:

 • с месечни анюитетни вноски  или
 • с намаляващи месечни вноски

Револвиране:

След първоначалното еднократно усвояване на кредита, БАКБ дава възможност за последващо многократно усвояване на погасената главница до първоначалния размер на кредита при изпълнение на определени условия

 • Общ брой револвирания – до 5 пъти за целия срок на Договора за кредит;
 • Отправяне на искане за револвиране – след изтичане на 12 месеца от всяко усвояване (първоначално или последващо);
 • Размер на исканите за револвиране суми – по-малки или равни на размера на погасената до момента на заявяването главница по кредита;
 • Нов срок за погасяване на кредита при револвиране – равен на първоначално договорения.

Годишен лихвен процент

За кредитоискатели с осигурителен доход 1400 лв. и над тази сума
4,50% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка
За кредитоискатели с осигурителен доход под 1400 лв.
5,40% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка

*Считано от 01.07.2019 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000

Посочените лихвени проценти са валидни при превод на работна заплата по сметка в Банката и ползване на кредитна карта. 

Допълнително, БАКБ Ви дава възможност за отстъпка от посочените лихвени проценти, в размер на 0.50%, при сключване на застраховка „Защитена вноска“.

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за кандидатстване – БЕЗ такса;
 • Еднократна такса за проучване и одобрение – 1% от размера на одобрения кредит, минимум 100 лв.
 • Такса за предсрочно погасяване – БЕЗ такса.

ГПР: 5,32%, изчислен за кредит с обезпечение превод на работна заплата в размер 40 000 лв., срок на изплащане 5 години, лихвен процент 4,50% за кредитоискатели с осигурителен доход 1400 лв., еднократна такса за проучване и одобрение 400 лв., годишна такса за обслужване на кредитна карта VISA Classic 30 лв. и месечна такса за поддръжка на разплащателната сметка, обслужваща кредита с издадена към нея дебитна карта 2,50 лв.

Брой месечни вноски: 60

Месечна анюитетна вноска: 745,72 лв.

Обща сума за връщане: 45 445,72 лв.

Общи разходи по кредита: 5 445,72 лв.

Калкулатор

Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 5.40%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 4.50%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.

Документи