Стандартен потребителски кредит

Виж повече

Видео чат

БЕЗ такса за кандидатстване

Чрез потребителския кредит на БАКБ Вие може да финансирате:

 • Текущи битови задължения;
 • Покупка на жилищно обзавеждане, битова техника, домашни уреди;
 • Ремонт на Вашето жилище или автомобил;
 • Обучение за Вас или Вашите деца;
 • Вашата екскурзия или почивка;
 • Лечение за Вас или Ваши близки;
 • Вашите семейни събития;
 • Или просто да сбъднете някоя Ваша мечта! 

И още:

 • За всеки нов кредитополучател – БЕЗПЛАТНА регистрация за BACB Plus, първата виртуална банка в България.

Валута: Лева

Максимален размер: до 50 000 лева

Максимален срок: 10 години (120 месеца).

Обезпечение: залог на работна заплата*

* По преценка на Банката може да бъде изискан и Поръчител

Погасяване:

 • с месечни анюитетни вноски  или
 • с намаляващи месечни вноски

Годишен лихвен процент

Кредит за кредитоискатели с осигурителен доход 2 000 лв. и над тази сума
4,35% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка
Кредит за кредитоискатели с осигурителен доход 1 400 лв. и над тази сума
4,60% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка
Кредит за кредитоискатели с осигурителен доход 800 лв. и над тази сума
5,95% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка
Кредит за кредитоискатели с осигурителен доход под 800 лв.
7,20% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка

*Считано от 01.07.2021 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000

Посочените лихвени проценти са валидни при превод на работна заплата по сметка в Банката и ползване на кредитна карта / откриване на депозит "Всичко е точно".

Допълнително, БАКБ Ви дава възможност за отстъпка от посочените лихвени проценти, в размер на 0.50%, при сключване на застраховка „Защитена вноска“.

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за кандидатстване – БЕЗ такса:
 • Еднократна такса за проучване и одобрение – 1.25% от размера на одобрения кредит, минимум 125 лв.
 • Годишна такса за обслужване на кредитна карта VISA Classic - 35 лв. /когато е приложимо/ 
 • Такса за предсрочно погасяване – БЕЗ такса.

ГПР: 4,84%, изчислен за кредит с обезпечение превод на работна заплата в размер 40 000 лв., срок на изплащане 10 години, лихвен процент 4,35% за кредитоискатели с осигурителен доход 2 000 лв. и  откриване на депозит "Всичко е точно", еднократна такса за проучване и одобрение 500 лв., 2,50 еднократна такса за откриване на разплащателна сметка, обслужваща кредита и депозит "Всичко е точно", 2,50 месечна такса за поддръжка на разплащателната сметка, обслужваща кредита и депозит "Всичко е точно" с издадена към нея дебитна карта.

Брой месечни вноски: 120

Месечна анюитетна вноска: 411,67 лв.

Обща сума за връщане: 50 172,60 лв.

Общи разходи по кредита: 10 172,60 лв.

Кредитен калкулатор

Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 4.35%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 4.60%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 5.95%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 7.20%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 3.85%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 4.10%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 5.45%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 6.70%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.

Документи