Стандартен потребителски кредит

Виж повече

Видео чат

БЕЗ такса за кандидатстване и БЕЗ месечна такса за период от една година по разплащателната сметка, обслужваща кредита*  (Важи за подадени Искания за кредит в периода от 19.09.2019 г. до 31.12.2019 г.) 

* За да може да се възползвате от предложението за сметка без месечна такса за период от една година от датата на откриване, трябва:  

 • да сте нов клиент на банката или да сте съществуващ клиент без активна разплащателна сметка и/или само с депозитна/и сметка/и към момента на откриване на сметката; 
 • да откриете разплащателна сметка заедно с дебитна карта Mastercard Standart към нея, която да бъде активна за целия период на кампанията. 
  За повече информация вижте тук

С един кредит - 6 желания

Чрез потребителския кредит на БАКБ Вие може да финансирате:

 • Текущи битови задължения;
 • Покупка на жилищно обзавеждане, битова техника, домашни уреди;
 • Ремонт на Вашето жилище или автомобил;
 • Обучение за Вас или Вашите деца;
 • Вашата екскурзия или почивка;
 • Лечение за Вас или Ваши близки;
 • Вашите семейни събития;
 • Или просто да сбъднете някоя Ваша мечта! 

И още:

 • За всеки нов кредитополучател – БЕЗПЛАТНА регистрация за BACB Plus, първата виртуална банка в България.

Валута: Лева

Максимален размер: до 50 000 лева

Максимален срок: 10 години (120 месеца).

Обезпечение: залог на работна заплата*

* По преценка на Банката може да бъде изискан и Поръчител

Погасяване:

 • с месечни анюитетни вноски  или
 • с намаляващи месечни вноски

Годишен лихвен процент

Кредит за кредитоискатели с осигурителен доход 2 000 лв. и над тази сума
4,85% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка
Кредит за кредитоискатели с осигурителен доход 1 400 лв. и над тази сума
5,05% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка
Кредит за кредитоискатели с осигурителен доход под 1 400 лв
5,95% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка

*Считано от 01.07.2019 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000

Посочените лихвени проценти са валидни при превод на работна заплата по сметка в Банката и ползване на кредитна карта.

Допълнително, БАКБ Ви дава възможност за отстъпка от посочените лихвени проценти, в размер на 0.50%, при сключване на застраховка „Защитена вноска“.

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за кандидатстване – БЕЗ такса:
 • Еднократна такса за проучване и одобрение – 1% от размера на одобрения кредит, минимум 100 лв.
 • Такса за предсрочно погасяване – БЕЗ такса.

ГПР: 5,46%, изчислен за кредит с обезпечение превод на работна заплата в размер 40 000 лв., срок на изплащане 10 години, лихвен процент 4,85% за кредитоискатели с осигурителен доход 2 000 лв., еднократна такса за проучване и одобрение 400 лв., годишна такса за обслужване на кредитна карта VISA Classic 30 лв. и месечна такса за поддръжка на разплащателната сметка, обслужваща кредита с издадена към нея дебитна карта 2,50 лв.

Брой месечни вноски: 120

Месечна анюитетна вноска: 421,34 лв.

Обща сума за връщане: 51 562,24 лв.

Общи разходи по кредита: 1 562,24 лв.

Кредитен калкулатор

Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 4.85%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 5.05%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 5.95%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 4.35%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 4.55%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 5.45%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.

Документи